niedziela, 14 czerwca 2009

Oddalenie wniosku

Zob. Internetowy Informator Prawny

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, tzn. nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań lub zobowiązania dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy zobowiązania te na bieżąco wykonuje.

Obligatoryjne oddalenie wniosku = jeżeli majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Fakultatywne oddalenie wniosku:

  • opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza
    3 m-cy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika,
  • gdy kwota zadłużenia jest niewielka a opóźnienie w płatnościach nie jest zbyt duże,
  • majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Sąd nie może oddalić wniosku = jeżeli niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały albo gdy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli, nawet, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza 3 m-cy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl