niedziela, 14 czerwca 2009

Skład sądu

Zob. Internetowy Informator Prawny

Sąd upadłościowy w składzie 3 sędziów zawodowych.

Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy - sąd gospodarczy.

Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym. Może jednak wyznaczyć rozprawę, jeżeli uzna to za konieczne.

Po ogłoszeniu upadłości sąd upadłościowy orzeka w składzie 1 sędziego.

Jednakże pewne decyzje i postanowienia zapadają również w składzie 3 sędziów zawodowych- np. w przedmiocie wynagrodzenia i zwrotu wydatków syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy oraz rozpoznając zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza.

Znaczną część zadań, szczególnie funkcji kontrolnych, przejmuje Sędzia Komisarz, który po ogłoszeniu upadłości wykonuje czynności postępowania upadłościowego, z wyjątkiem tych zastrzeżonych dla sądu.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl