niedziela, 14 czerwca 2009

Zmiana układu

Zob. Internetowy Informator Prawny

Przesłanka = po zatwierdzeniu układu nastąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, która w sposób istotny wpływa na trwały wzrost lub zmniejszenie dochodu z przedsiębiorstwa upadłego =
upadły oraz każdy z wierzycieli może wystąpić o zmianę układu. (zmiana może być dokonana tylko raz; w razie oddalenia pierwszego wniosku można jednak wystąpić ponownie).

Zmiana możliwa tylko przy układzie restrukturyzacyjnym gdzie upadły nadal jest właścicielem przedsiębiorstwa.

Zmiana nie jest możliwa przy układzie likwidacyjnym.

Postępowanie w przedmiocie zmiany układu odbywa się na wniosek upadłego bądź każdego z wierzycieli. Nikt inny nie jest legitymowany do złożenia takiego wniosku.

Postanowienie sądu o wszczęciu postępowania o zmianę układu podlega obwieszczeniu. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.

Samo jednak wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania o zmianie układu nie ma wpływu na realizację obowiązków upadłego objętych układem. Postępowanie o wszczęciu postanowienia o zmianie układu nie zawiesza ani nie daje podstaw do zawieszenia egzekucji czy postępowań zabezpieczających prowadzonych na podstawie wyciągu z listy wierzytelności. Wszczęcie postępowania o zmianę układu nie stanowi też przeszkody do wszczęcia postępowania o uchylenie układu.

Postanowienie określa, jacy wierzyciele mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w postępowaniu w sprawie zmiany układu oraz z jakimi sumami wierzyciele ci głosują. W zgromadzeniu mogą także uczestniczyć ci wierzyciele wierzytelności spornych, które po zawarciu układu zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną. W zgromadzeniu nie mają prawa uczestniczyć wierzyciele, których wierzytelności zostały w całości zaspokojone.

Wierzyciele głosują z sumą swoich wierzytelności, z jaką głosowali na zgromadzeniu, na którym doszło do zawarcia układu (tj. pierwotną).

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl