niedziela, 14 czerwca 2009

Właściwość sądu

Zob. Internetowy Informator Prawny

Właściwość sądu w sprawach ogłoszenia upadłości

Sąd rejonowy - sąd gospodarczy.

Sąd upadłościowy, właściwy dla zakładu głównego przedsiębiorstwa dłużnika

Jeżeli dłużnik ma zakłady w obszarach właściwości różnych sądów i trudno ustalić, który z nich jest zakładem głównym = właściwy jest każdy z tych sądów

Jeżeli dłużnik nie ma w RP przedsiębiorstwa = sąd miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika.

Jeżeli dłużnik nie ma w RP miejsca zamieszkania albo siedziby = sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika.

Jeżeli postępowanie zostało wszczęte w kilku sądach właściwych = sąd, który pierwszy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości. J

Jeżeli w toku postępowania okaże się, że właściwy jest inny sąd = sprawę przekazuje się temu sądowi. Na postanowienie o przekazaniu nie przysługuje zażalenie.

Postanowienie wiąże sąd, któremu sprawa została przekazana. Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostają w mocy.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl