niedziela, 14 czerwca 2009

Śmierć dłużnika

Zob. Internetowy Informator Prawny

Wyjątek od zasady że postępowanie prowadzi się wobec osób posiadających zdolność sądową (osób żyjących).

W razie śmierci przedsiębiorcy można ogłosić jego upadłość, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w terminie 1 roku od dnia jego śmierci. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć:

  • wierzyciel,
  • spadkobierca,
  • małżonek i każde z dzieci lub rodziców zmarłego, chociażby nie dziedziczyli po nim spadku.

Wyłącznie tryb likwidacyjny!

Nie można ogłosić upadłości z możliwością zawarcia układu.

Ustanowienie wykonawcy testamentu oraz zapisy i polecenia są bezskuteczne wobec masy upadłości.

W razie ogłoszenia w postępowaniu upadłościowym po śmierci niewypłacalnego dłużnika, skutki prawne związane z przyjęciem spadku (głównie wejście przyjmującego spadek w ogół praw i obowiązków spadkodawcy) powstają po zakończeniu postępowania upadłościowego.


Zbycie spadku przed ogłoszeniem upadłości = postępowanie prowadzi się z udziałem nabywcy.

Po zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy na jej poczet otrzymane przez wierzyciela, jest tytułem egzekucyjnym przeciwko spadkobiercy.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl